Liturghierul online dating Free chat avenue rooms sex

posted by | Leave a comment

Şi în acest fel, el ni l-a revelat pe Dumnezeu, nu cu semne în cer cum cereau fariseii, ci cu bunătatea faţă de cei bolnavi, cu preocuparea plină de răbdare de a explica lucrurile celor cu inima mai puţin disponibilă, cu simplitate, cu plăcerea de a rămâne cu noi pentru a ne arăta iubirea Tatălui.El ne trezeşte interesul sincer pentru tot ceea ce înseamnă viaţa oamenilor, nu pentru a găsi în ea ceea ce satisface egoismul nostru, ci pentru a găsi mijlocul de a realiza comuniunea cu ceilalţi. Isus a trebuit să o spună pentru că poporul nu aştepta manifestări de acest tip.

Umblăm sub soarele primei veniri a lui Cristos (Crăciunul) şi înaintăm spre strălucirea venirii sale din urmă (Parusia).

Şi totuşi, trebuie să căutăm semnificaţia întrupării, trebuie să ne unim cu Cristos în această acţiune de întrupare.

El acceptă trupul ca mijloc de solidarizare, în umilinţă şi în sărăcie.

Acum ni se promite cunoaşterea Domnului, o cunoaştere care acoperă totul aşa cum apele acoperă marea.

Isus spune: „Fericiţi ochii care văd cele ce vedeţi voi”.

Leave a Reply

u th dating on calcite