Maandblad geestelijke volksgezondheid online dating

posted by | Leave a comment

Behandeling moet geen hoofdtaak worden: daarvoor kan de praktijkondersteuner-ggz, op basis van zijn bevindingen, de patiënt doorgeleiden naar de plaats waar deze het beste verder geholpen kan worden.

Dit kan in de eerste lijn bijvoorbeeld het algemeen maatschappelijk werk zijn of een eerstelijnspsycholoog.

De primaire taak van de praktijkondersteuner-ggz zou namelijk zijn om de patiënt met psychische problemen te geleiden naar de juiste setting voor behandeling, zonder dat de praktijkondersteuner-ggz zelf die behandeltaken op zich zou nemen.

Probleemverheldering, signalering en eventuele nadere diagnostiek zijn daarom belangrijke taken voor de praktijkondersteuner-ggz.

Op basis daarvan kan hij een advies aan de huisarts geven, of kan de praktijkondersteuner-ggz eventueel zelf kortdurende interventies uitvoeren die niet meer dan enige contacten in beslag zouden moeten nemen.

Hoe de functie in de praktijk gestalte krijgt, weten we tot op heden alleen via een enquête onder praktijkondersteuners-ggz.

Hierin gaven 75 praktijkondersteuners-ggz die begin 2010 werkzaam waren, globale schattingen van hun eigen functioneren.

Leave a Reply

u th dating on calcite